CHORVATSKE-UBYTOVANI.EU Zásady ochrany osobních údajů


Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme provozovateli webu pro vyhledávání a rezervaci ubytování v Chorvatsku,
Václav Wegschmid, IČ: 73536083 a Radka Richtová, IČ: 17057582
Jako správci budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci odeslání poptávky ubytování. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:
 • Email
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:
 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
  Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, odeslání poptávky na ubytování zasílání obchodních sdělení (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@chorvatske-ubytovani.eu) a obsahových newsletterů.

  Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.
  Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:
  • osoby, o jejichž ubytování jste projevili zájem či v případě obecné poptávky poskytovatelé ubytování v dané preferované lokalitě
  • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
  • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
  • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
  • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
  Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

  Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu dalších 10 let od odeslání poptávky ubytování, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
  Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

  Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

  Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
  • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
  • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
  • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).
  Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

  Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

  Jak nás můžete kontaktovat?
   V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte náš mail info@chorvatske-ubytovani.eu
   V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.
   Vyhledávání