Obchodní podmínky

Ubytování u moře (dále jen "web") je hotelový vyhledávač a nabízí svým uživatelům řadu informací o různých typech ubytování (jako jsou např. hotely, rekreační domy atd.), turistických destinacích a všech službách souvisejících s cestováním.

1. Oblast působnosti
1.1. Tyto obchodní podmínky jsou předmětem občasných změn a jsou platné pro všechny naše služby, které jsou přímo či nepřímo (tj. třetími osobami) poskytovány prostřednictvím internetu, na mobilních zařízeních, e-mailem nebo telefonicky.

1.2. Používáním našich webových stránek potvrzujete, že jste četli, pochopili a souhlasili s těmito obchodními podmínkami, jakožto i se zásadami ochrany osobních údajů a používáním cookies.

1.3. Web není poskytovatelem srovnávaných služeb. Pouze umožňuje porovnávat různé služby nabízené třetími stranami. Používáním webu tedy nevzniká žádná smlouva o poskytování cestovních služeb.

1.4. Toto ustanovení nemá žádný vliv na jiné dohody mezi hotelem a uživateli.


2. Odpovědnost uživatelů (inzerentů)
2.1. Uživatel (inzerent) je odpovědný za obsah (texty, fotografie, hodnocení, odkazy atd.), který na web přidal. Uživatel potvrzuje, že vlastní práva k obsahu, který publikoval na webu a neporušuje tím práva třetí osoby.

2.2. Uživatel (inzerent) se zavazuje, že nebude používat služeb webu k vytváření obsahu, který: je reklamou vypadající jako recenze, se nevztahuje k recenzovanému objektu, není objektivní nebo je záměrně nepravdivý, je nemorální, pornografický nebo jinak urážlivý či porušuje práva třetích osob, konkrétně pak autorská práva, jakýmkoliv způsobem porušuje platné zákony nebo představuje trestný čin, má za cíl shromažďovat osobní údaje dalších uživatelů za účelem obchodního využití

2.3. V případě porušení obchodních podmínek si provozovatel webu vyhrazuje právo bez uvedení důvodu odstranit obsah, pozastavit platby získané prostřednictvím webu a trvale vyloučit uživatele z webu. Právo na stíhání trestných činů zůstává nedotčeno.

3. Právní odpovědnost
3.1. Web neručí za správnost, kvalitu, úplnost, spolehlivost a důvěryhodnost obsahu poskytovaného uživateli a/nebo rezervačními stránkami. Zejména web neposkytuje žádné poradenství nebo doporučení vztahující se k výběru ubytování.

3.2. Všechny dohody, které vznikají prostřednictvím nabídek prezentovaných na webu, jsou uzavírány mezi návštěvníkem webu a příslušným externím dodavatelem služeb. Web tedy nikdy nepůsobí jako organizátor nebo cestovní kancelář. Výhradně proto platí obchodní podmínky příslušného poskytovatele služeb (ubytování), zejména jedná-li se o právo zrušení či odstoupení. Kontaktem pro zpracování rezervací a plateb, stejně jako při otázkách o smlouvě, je příslušná rezervační stránka. Ubytování u moře se nijak nezapojuje do těchto smluv, dohod a pohledávek mezi návštěvníkem webu a příslušným externím dodavatelem služeb (majitelem ubytování).

3.3. Web neověřuje správnost obsahu nahrávaného poskytovateli služeb. Tento obsah týkající se příslušných ubytovacích kapacit je poskytován rezervačními portály/komunitou ke zveřejnění na našich webových stránkách. Web přitom nemá žádný vliv na tyto informace (zejména fotografie, komentáře, recenze atd.). Obsah a zprávy vytvořené uživateli a zveřejněné na webu nejsou naším názorem a tento obsah neprohlašujeme jako svůj vlastní.

3.4. Hypertextové odkazy, reklamní bannery a informace o ubytování, turistických destinacích, poskytovatelích a podobně jsou poskytovány rezervačními portály a členy komunity a nepředstavují tedy doporučení. Z technických důvodů neprovádíme aktualizaci cen, které dostáváme od rezervačních portálů, v reálném čase. Z tohoto důvodu se může stát, že cena, která se zobrazuje na rezervační stránce, neodpovídá ceně uvedené na webu. Web proto nezaručuje správnost údajů týkajících se zejména cen a dostupnosti.

3.5. Provozovatel webu není zodpovědný za technické poruchy, jejichž příčina není v rozsahu působnosti webu nebo za škody způsobené vyšší mocí. Nezaručujeme trvalou dostupnost údajů a také si vyhrazuje právo provádět technickou údržbu během jakéhokoliv zvoleného časového období.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.11.2022
Vyhledávání